BEHANDLING

Behandling av Tourettes syndrom fokuserer på å kjenne igjen og hjelpe den enkelte med å håndtere de mest problematiske eller svekkende symptomene. De fleste tilfeller av Tourettes syndrom er milde, og krever ikke medisinsk behandling. Psykoterapi, opplæring og støtte kan være nok. Behandlinger, når de er berettiget, kan deles inn i behandlinger for tics og behandlinger for de komorbide tilstandene. De komorbide tilstandene er som oftest til større ulempe enn ticsene. Ikke alle personer med tics har komorbide tilstander, men når pasienten har flere lidelser samtidig, gis ofte behandlingen av de andre sykdommene prioritet.

Det finnes ingen helbredende behandling av Tourettes og ingen medisiner hjelper alle pasienter, uten risiko for bivirkninger. Kunnskap, opplæring og støtte står øverst på behandlingsplaner for ticsforstyrrelser. Mens medisinsk behandling er reservert for mer alvorlige symptomer, kan andre behandlinger (som støtteterapi eller kognitiv atferdsterapi) bidra til å forebygge eller bedre depresjon og sosial isolasjon, og gi bedre støtte fra familien. Å informere pasienten, familien, og de sosiale omgivelsene er en viktig behandlingsstrategi, og kan være alt som kreves i milde tilfeller.

Del siden sosialt!